Tony Jardermark äger och driver CirkelKmacken i Åby Centrum i södra Göteborg. Det har han gjort i elva år nu. Varje år rapporterar han in runt 50-talet brott till polisen. Mest så kallade mängdbrott. I Tonys fall smitningar.
Men han har även drabbats av fem inbrott och två väpnade rån. Och han kan i detalj beskriva hur – om vartannat – rädd och fly förbannad han blir av att regelbundet utsättas för brott. Det är en stress som inte går över.
– Rånen och inbrotten sätter djupast spår.

Ett kort reportage från när Företagarna i Västra Götaland bjöd in polis, åklagare och riksdagspolitiker till ett samtal om brott som drabbar företagen. Läs här.

Artikeln publicerades i tidningen Företagaren som ges ut av Företagarna. Foto: Patrik Olsson.