Sverige reagerar långsammare på säkerhetshot än många andra länder, konstaterar Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan i Stockholm, i sin avhandling ”New threats – old routines: Bureaucratic adaptability in security policy enviroment”.

Jag intervjuade honom för Bisnodes tidning Brains. Det var en av förra årets intressantaste intervjuer. Texten är sorgligt kort, men jag rekommenderar avhandlingen till den som vill veta mer om skarvarna i Myndighetssverige.

Läs hela den korta texten här.

Foto: Försvarshögskolan.